บทความน่าสนใจ

<< >>

ร่วมประหยัดพลังงานโดยเลิกใช้กำลังไฟฟ้าที่สิ้นเปลืองภาคครัวเรือน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มีการรณรงค์ “ร่วมประหยัดพลังงานโดยเลิกใช้กำลังไฟฟ้าที่สิ้นเปลืองภาคครัวเรือน” โดยขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรนักศึกษา และประชาชนโดยรอบ มจพ. ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทกครั้งหลังเลิกใช้งาน [Show as slideshow]

ควรถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้ง ที่ไม่ได้ใช้งาน

ปลดปลั๊ก ควรถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้ง ที่ไม่ได้ใช้งาน เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีอุปกรณ์ควบคุมอิเล็คทรอนิกส์ในปัจจุบัน ได้แก่ โทรทัศน์  พัดลม  เครื่องรับวิทยุ  เครื่องเล่นวีดิโอ และอื่นๆ ส่วนใหญ่จะมีรีโมทคอนโทรลอำนวยความสะดวก ดังนั้น หากปิดเครื่องแล้ว แต่อุปกรณ์ควบคุมอิเล็คทรอนิกส์ยังใช้พลังงานเพื่อรอรับคำสั่งจากรีโมทคอนโทรล ดังนั้นถ้าไม่ถอดปลั๊กออกเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องนั้นยัง “กินไฟ” อยู่  จึงควรถอดปล๊กทุกครั้งที่เลิกใช้งาน เพื่อการประหยัดพลังงาน และช่วยป้องการเกิดอัคคีภัยอีกด้วย จะช่วยลดการใช้พลังงานและค่าไฟฟ้าได้อย่างง่ายๆ   ข้อมูลกำลังไฟฟ้าสิ้นเปลืองของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน (ขณะไม่ใช้งานแต่เสียบปลั๊กทิ้งไว้) เครื่องใช้ไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย โทรทัศน์ ปิดด้วยรีโมท 180 mW Set-top Box Cable TV 3 mW คอมพิวเตอร์ 9 mW เตาไมโครเวฟ 1.2 mW ปลั๊กพ่วงชนิดมีหลอดแสดงการปิดเปิด 700 mW

ผลการตัดสินการประกวด Infographic ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในห้วข้อ “พลังงานทดแทน”

ผลการตัดสินการประกวดออกแบบสื่อด้วย Infographic ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในห้วข้อ “พลังงานทดแทน” Download ผลการตัดสิน

10 ผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือกการประกวด Infographic

10 ทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกให้ส่งไฟล์งานต้นฉบับ (source file) ไฟล์ photoshop (.psd) หรือ illustrator (.ai) ไฟล์ illustrator ให้ create outline มาด้วย ส่งมาที่ email : green.kmutnb@gmail.com [Show as slideshow]

ผลงานผู้ร่วมประกวด Poster Contest

ร่วมกันกด Like ผลงานที่ท่านชื่นชอบได้ ทุกการกด Like มีผลต่อคะแนน 10% https://www.facebook.com/itgreen.kmutnb [Show as slideshow] 1234►

ร่วมประหยัดพลังงานโดยเลิกใช้กำลังไฟฟ้าที่สิ้นเปลืองภาคครัวเรือน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มีการรณรงค์ “ร่วมประหยัดพลังงานโดยเลิกใช้กำลังไฟฟ้าที่สิ้นเปลืองภาคครัวเรือน” โดยขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรนักศึกษา และประชาชนโดยรอบ มจพ. ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทกครั้งหลังเลิกใช้งาน

ควรถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้ง ที่ไม่ได้ใช้งาน

ปลดปลั๊ก

ควรถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้ง ที่ไม่ได้ใช้งาน

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีอุปกรณ์ควบคุมอิเล็คทรอนิกส์ในปัจจุบัน ได้แก่ โทรทัศน์  พัดลม  เครื่องรับวิทยุ  เครื่องเล่นวีดิโอ และอื่นๆ ส่วนใหญ่จะมีรีโมทคอนโทรลอำนวยความสะดวก ดังนั้น หากปิดเครื่องแล้ว แต่อุปกรณ์ควบคุมอิเล็คทรอนิกส์ยังใช้พลังงานเพื่อรอรับคำสั่งจากรีโมทคอนโทรล

ดังนั้นถ้าไม่ถอดปลั๊กออกเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องนั้นยัง “กินไฟ” อยู่  จึงควรถอดปล๊กทุกครั้งที่เลิกใช้งาน เพื่อการประหยัดพลังงาน และช่วยป้องการเกิดอัคคีภัยอีกด้วย จะช่วยลดการใช้พลังงานและค่าไฟฟ้าได้อย่างง่ายๆ

 

ข้อมูลกำลังไฟฟ้าสิ้นเปลืองของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน (ขณะไม่ใช้งานแต่เสียบปลั๊กทิ้งไว้)

เครื่องใช้ไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย
โทรทัศน์ ปิดด้วยรีโมท 180 mW
Set-top Box Cable TV 3 mW
คอมพิวเตอร์ 9 mW
เตาไมโครเวฟ 1.2 mW
ปลั๊กพ่วงชนิดมีหลอดแสดงการปิดเปิด 700 mW
Modem เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 600 mW

 

ค่าใช้จ่ายต่อเดือน หากเสียบปลั๊กทิ้งไว้ทั้งวัน (5 บาท ต่อยูนิต)

เครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวนเงินต่อเดือน (บาท)
โทรทัศน์ ปิดด้วยรีโมท 0.65
Set-top Box Cable TV 10.8
คอมพิวเตอร์ 32.4
เตาไมโครเวฟ 4.3
ปลั๊กพ่วงชนิดมีหลอดแสดงการปิดเปิด 2.5
Modem เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 2.2

 

เหตุผลที่ควรถอดปลั๊กเครื่องใชไฟฟ้าหลังเลิกใช้งาน

- ช่วยลดค่าไฟฟ้า ในส่วนที่ไม่จำเป็นได้

- เมื่อทุกคนร่วมมือกัน จะช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศได้

ขอความร่วมมือจากทุกๆ ท่าน ช่วยกันถอดปลั๊กเครื่องใชไฟฟ้าหลังเลิกใช้งาน เพื่อพลังงานที่ยั่งยืนของประเทศไทย

ผลการตัดสินการประกวด Infographic ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในห้วข้อ “พลังงานทดแทน”

ผลการตัดสินการประกวดออกแบบสื่อด้วย Infographic ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในห้วข้อ “พลังงานทดแทน”
Download ผลการตัดสิน

10 ผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือกการประกวด Infographic

10 ทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกให้ส่งไฟล์งานต้นฉบับ (source file) ไฟล์ photoshop (.psd) หรือ illustrator (.ai) ไฟล์ illustrator ให้ create outline มาด้วย ส่งมาที่ email : green.kmutnb@gmail.com

ผลงานผู้ร่วมประกวด Poster Contest

ร่วมกันกด Like ผลงานที่ท่านชื่นชอบได้ ทุกการกด Like มีผลต่อคะแนน 10%

https://www.facebook.com/itgreen.kmutnb

ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าประกวด Poster Contest (การประกวดออกแบบสื่อด้วย Infographic)

ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าประกวด Poster Contest (การประกวดออกแบบสื่อด้วย Infographic) ดังนี้

21 กุมภาพันธ์ 2557 วันสุดท้ายของการส่งผลงานเข้าประกวด
28 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศผลการตัดสินรอบคัดเลือก
3 มีนาคม 2557 วันสุดท้ายของการส่งผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือก
5 มีนาคม 2557 วันประกาศผลรอบตัดสิน และพิธีมอบรางวัล
5-7 มีนาคม 2557 งานแสดงผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือก

Poster Contest (การประกวดออกแบบสื่อด้วย Infographic)

การประกวดออกแบบสื่อด้วย Infographic ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในห้วข้อ “พลังงานทดแทน”ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 20,000 บาท

หลักเกณฑ์การประกวด InfographicDownload

ใบสมัครการประกวดDownload

poster_contest01

อัจฉริยะสิ่งประดิษฐ์ – กำเนิดพลังงานอัจฉริยะ

Michael Mosley และทีมงานได้เลือกสิ่งประดิษฐ์ 12 ชิ้น และศึกษาว่ามีส่วนในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราไปอย่างไร พร้อมทั้งอธิบายสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ว่าถือกำเนิดมาได้อย่างไร ตั้งแต่จุดกำเนิดความคิดไปจนถึงการพัฒนาในโรงงานผลิต และเรื่องราวที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในชีวิตของนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้


อัจฉริยะสิ่งประดิษฐ์ – กำเนิดพลังงานอัจฉริยะ… by LadyBimbette

การทดลอง ดึง พลังงานไฟฟ้าจากฟ้าผ่า มาชาร์จโทรศัพท์

มาดูพัฒนาการทดลอง ดึง พลังงานไฟฟ้าจากฟ้าผ่า มาชาร์จโทรศัพท์ ไม่ถึง สิบวิ!

การผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีการชาร์จไร้สายได้ก้าวไปอีกขั้น ด้วยการนำพลังงานไฟฟ้าที่มีอยู่ตามธรรมชาติอย่าง “ฟ้าผ่า” มาใช้ชาร์จโทรศัพท์ โดยมหาวิทยาลัย Southampton ทดลองดึงพลังงานไฟฟ้าจากฟ้าผ่า (จำลอง) ที่มีค่าโวลต์สูงหลักแสนโวลต์มาใช้ชาร์จได้สำเร็จ

แหล่งที่มาข้อมูล สมาคมผู้รับผิดชอบ ด้านพลังงาน https://www.facebook.com/preclubnews

เปรูแจกโซลาเซลล์ ให้คนจน 2 ล้านคนใช้ไฟฟ้าฟรี

953_n

 

ในไทยรัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือคนยากจน ด้วยการอุดหนุนราคาน้ำมันและแก๊ส รวมถึงให้ใช้ไฟฟ้าฟรีในปริมาณที่จำกัด แต่เปรู ประเทศเล็กๆในละตินอเมริกากลับก้าวไกลไปกว่านั้น ด้วยการที่รัฐบาลออกนโยบายติดตั้งแผงโซลาเซลล์ฟรีให้กับประชาชนที่ยากจน เพื่อให้คนเหล่านี้มีพลังงานไฟฟ้าใช้แบบฟรีๆ และยั่งยืน

ชื่อของโครงการนี้ เรียกแบบไทยๆ คงต้องเรียกว่า “โซลาเซล์เอื้ออาทร” เป็นอภิมหาโปรเจ็กที่นายโอยันตา อูมาลา ประธานาธิบดีเปรูตั้งใจมอบให้แก่คนจนที่สุด 2 ล้านคนในประเทศ หรือคิดเป็น 5 แสนครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารในหุบเขา หรือเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมเผ่าต่างๆ คนเหล่านี้อยู่ห่างไกลจากระบบสาธารณูปโภคทุกชนิด แม้แต่ความสะดวกสบายขั้นพื้นฐานที่สุดอย่างไฟฟ้า โดยการจะทำเสาส่งไฟฟ้าและสายไฟ ก็จะเป็นการไม่คุ้มทุน เพราะหมู่บ้านยากจนเหล่านี้ตั้งอยู่บนเขาสูง และอยู่ห่างจากกันค่อนข้างมาก รัฐบาลจึงประเมินว่าการใช้โซลาเซลล์ เป็นวิธีกำเนิดไฟฟ้าที่คุ้มทุนที่สุด สะดวกสบายที่สุด

โดยโครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วที่แรกในเมืองกอนตูมาเซ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ รัฐบาลได้ติดตั้งแผงโซลาเซลล์จำนวน 1,601 แผงให้กับหมู่บ้านที่ยากจนห่างไกล และประเมินไว้ว่า เมื่อโครงการนี้เสร็จสมบูรณ์ 100% ก็จะทำให้ชาวเปรูกว่า 95% มีไฟฟ้าใช้ภายในปี 2016

การติดตั้งแผงโซลาเซลล์นี้ นอกจากจะทำให้ชาวเปรูจำนวนมากไม่ต้องใช้แสงสว่างจากตะเกียงน้ำมันให้เสียสุขภาพจากไอน้ำมันก๊าด ยังเป็นการกระตุ้นธรกิจผลิตโซลาเซลล์ในประเทศอีกด้วย เพราะโครงการนี้ใช้แผงโซลาเซลล์ที่ผลิตในเปรูทั้งหมด นอกจากนี้ ภายในสิ้นปีนี้ยังจะมีการประมูลบริษัทผู็ดูแลซ่อมแซมโซลาเซลล์เหล่านี้ ซึ่งก็จะทำให้เงินทุนหมุนเวียน ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมากอีกด้วย

หลายๆคนอาจจะตั้งคำถามว่าเปรูเป็นประเทศเล็กๆ ทำไมถึงยังทำเรื่องที่เป็นรัฐสวัสดิการใหญ่ขนาดนี้ได้ แล้วประเทศใหญ่ๆ ทำไมถึงไม่ทำ เรื่องนี้ไม่น่าแปลกใจ เพราะหลายประเทศในละตินอเมริกา รวมถึงเปรู เป็นประเทศแนวสังคมนิยม และมักมีนโยบายเอาใจประชาชนยากจน ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศอยู่แล้ว หลายๆคนอาจจะเรียกนโยบายแบบนี้ว่าประชานิยม แต่การที่ประชาชนได้ประโยชน์จากนโยบายของรัฐบาล จนเลือกรัฐบาลนั้นต่อไปเรื่อยๆ ก็ดูจะไม่ได้เป็นเรื่องผิดแปลกอะไรในหลักการประชาธิปไตยสากล

แหล่งที่มาข้อมูลสมาคมผู้รับผิดชอบ ด้านพลังงาน: https://www.facebook.com/preclubnews