บทความน่าสนใจ

<< >>

ร่วมประหยัดพลังงานโดยเลิกใช้กำลังไฟฟ้าที่สิ้นเปลืองภาคครัวเรือน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มีการรณรงค์ “ร่วมประหยัดพลังงานโดยเลิกใช้กำลังไฟฟ้าที่สิ้นเปลืองภาคครัวเรือน” โดยขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรนักศึกษา และประชาชนโดยรอบ มจพ. ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทกครั้งหลังเลิกใช้งาน [Show as slideshow]

ควรถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้ง ที่ไม่ได้ใช้งาน

ปลดปลั๊ก ควรถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้ง ที่ไม่ได้ใช้งาน เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีอุปกรณ์ควบคุมอิเล็คทรอนิกส์ในปัจจุบัน ได้แก่ โทรทัศน์  พัดลม  เครื่องรับวิทยุ  เครื่องเล่นวีดิโอ และอื่นๆ ส่วนใหญ่จะมีรีโมทคอนโทรลอำนวยความสะดวก ดังนั้น หากปิดเครื่องแล้ว แต่อุปกรณ์ควบคุมอิเล็คทรอนิกส์ยังใช้พลังงานเพื่อรอรับคำสั่งจากรีโมทคอนโทรล ดังนั้นถ้าไม่ถอดปลั๊กออกเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องนั้นยัง “กินไฟ” อยู่  จึงควรถอดปล๊กทุกครั้งที่เลิกใช้งาน เพื่อการประหยัดพลังงาน และช่วยป้องการเกิดอัคคีภัยอีกด้วย จะช่วยลดการใช้พลังงานและค่าไฟฟ้าได้อย่างง่ายๆ   ข้อมูลกำลังไฟฟ้าสิ้นเปลืองของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน (ขณะไม่ใช้งานแต่เสียบปลั๊กทิ้งไว้) เครื่องใช้ไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย โทรทัศน์ ปิดด้วยรีโมท 180 mW Set-top Box Cable TV 3 mW คอมพิวเตอร์ 9 mW เตาไมโครเวฟ 1.2 mW ปลั๊กพ่วงชนิดมีหลอดแสดงการปิดเปิด 700 mW

ผลการตัดสินการประกวด Infographic ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในห้วข้อ “พลังงานทดแทน”

ผลการตัดสินการประกวดออกแบบสื่อด้วย Infographic ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในห้วข้อ “พลังงานทดแทน” Download ผลการตัดสิน

10 ผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือกการประกวด Infographic

10 ทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกให้ส่งไฟล์งานต้นฉบับ (source file) ไฟล์ photoshop (.psd) หรือ illustrator (.ai) ไฟล์ illustrator ให้ create outline มาด้วย ส่งมาที่ email : green.kmutnb@gmail.com [Show as slideshow]

ผลงานผู้ร่วมประกวด Poster Contest

ร่วมกันกด Like ผลงานที่ท่านชื่นชอบได้ ทุกการกด Like มีผลต่อคะแนน 10% https://www.facebook.com/itgreen.kmutnb [Show as slideshow] 1234►

ร่วมประหยัดพลังงานโดยเลิกใช้กำลังไฟฟ้าที่สิ้นเปลืองภาคครัวเรือน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มีการรณรงค์ “ร่วมประหยัดพลังงานโดยเลิกใช้กำลังไฟฟ้าที่สิ้นเปลืองภาคครัวเรือน” โดยขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรนักศึกษา และประชาชนโดยรอบ มจพ. ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทกครั้งหลังเลิกใช้งาน

ควรถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้ง ที่ไม่ได้ใช้งาน

ปลดปลั๊ก

ควรถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้ง ที่ไม่ได้ใช้งาน

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีอุปกรณ์ควบคุมอิเล็คทรอนิกส์ในปัจจุบัน ได้แก่ โทรทัศน์  พัดลม  เครื่องรับวิทยุ  เครื่องเล่นวีดิโอ และอื่นๆ ส่วนใหญ่จะมีรีโมทคอนโทรลอำนวยความสะดวก ดังนั้น หากปิดเครื่องแล้ว แต่อุปกรณ์ควบคุมอิเล็คทรอนิกส์ยังใช้พลังงานเพื่อรอรับคำสั่งจากรีโมทคอนโทรล

ดังนั้นถ้าไม่ถอดปลั๊กออกเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องนั้นยัง “กินไฟ” อยู่  จึงควรถอดปล๊กทุกครั้งที่เลิกใช้งาน เพื่อการประหยัดพลังงาน และช่วยป้องการเกิดอัคคีภัยอีกด้วย จะช่วยลดการใช้พลังงานและค่าไฟฟ้าได้อย่างง่ายๆ

 

ข้อมูลกำลังไฟฟ้าสิ้นเปลืองของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน (ขณะไม่ใช้งานแต่เสียบปลั๊กทิ้งไว้)

เครื่องใช้ไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย
โทรทัศน์ ปิดด้วยรีโมท 180 mW
Set-top Box Cable TV 3 mW
คอมพิวเตอร์ 9 mW
เตาไมโครเวฟ 1.2 mW
ปลั๊กพ่วงชนิดมีหลอดแสดงการปิดเปิด 700 mW
Modem เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 600 mW

 

ค่าใช้จ่ายต่อเดือน หากเสียบปลั๊กทิ้งไว้ทั้งวัน (5 บาท ต่อยูนิต)

เครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวนเงินต่อเดือน (บาท)
โทรทัศน์ ปิดด้วยรีโมท 0.65
Set-top Box Cable TV 10.8
คอมพิวเตอร์ 32.4
เตาไมโครเวฟ 4.3
ปลั๊กพ่วงชนิดมีหลอดแสดงการปิดเปิด 2.5
Modem เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 2.2

 

เหตุผลที่ควรถอดปลั๊กเครื่องใชไฟฟ้าหลังเลิกใช้งาน

- ช่วยลดค่าไฟฟ้า ในส่วนที่ไม่จำเป็นได้

- เมื่อทุกคนร่วมมือกัน จะช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศได้

ขอความร่วมมือจากทุกๆ ท่าน ช่วยกันถอดปลั๊กเครื่องใชไฟฟ้าหลังเลิกใช้งาน เพื่อพลังงานที่ยั่งยืนของประเทศไทย

ผลการตัดสินการประกวด Infographic ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในห้วข้อ “พลังงานทดแทน”

ผลการตัดสินการประกวดออกแบบสื่อด้วย Infographic ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในห้วข้อ “พลังงานทดแทน”
Download ผลการตัดสิน

10 ผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือกการประกวด Infographic

10 ทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกให้ส่งไฟล์งานต้นฉบับ (source file) ไฟล์ photoshop (.psd) หรือ illustrator (.ai) ไฟล์ illustrator ให้ create outline มาด้วย ส่งมาที่ email : green.kmutnb@gmail.com

ผลงานผู้ร่วมประกวด Poster Contest

ร่วมกันกด Like ผลงานที่ท่านชื่นชอบได้ ทุกการกด Like มีผลต่อคะแนน 10%

https://www.facebook.com/itgreen.kmutnb

ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าประกวด Poster Contest (การประกวดออกแบบสื่อด้วย Infographic)

ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าประกวด Poster Contest (การประกวดออกแบบสื่อด้วย Infographic) ดังนี้

21 กุมภาพันธ์ 2557 วันสุดท้ายของการส่งผลงานเข้าประกวด
28 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศผลการตัดสินรอบคัดเลือก
3 มีนาคม 2557 วันสุดท้ายของการส่งผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือก
5 มีนาคม 2557 วันประกาศผลรอบตัดสิน และพิธีมอบรางวัล
5-7 มีนาคม 2557 งานแสดงผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือก

Poster Contest (การประกวดออกแบบสื่อด้วย Infographic)

การประกวดออกแบบสื่อด้วย Infographic ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในห้วข้อ “พลังงานทดแทน”ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 20,000 บาท

หลักเกณฑ์การประกวด InfographicDownload

ใบสมัครการประกวดDownload

poster_contest01

อัจฉริยะสิ่งประดิษฐ์ – กำเนิดพลังงานอัจฉริยะ

Michael Mosley และทีมงานได้เลือกสิ่งประดิษฐ์ 12 ชิ้น และศึกษาว่ามีส่วนในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราไปอย่างไร พร้อมทั้งอธิบายสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ว่าถือกำเนิดมาได้อย่างไร ตั้งแต่จุดกำเนิดความคิดไปจนถึงการพัฒนาในโรงงานผลิต และเรื่องราวที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในชีวิตของนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้


อัจฉริยะสิ่งประดิษฐ์ – กำเนิดพลังงานอัจฉริยะ… by LadyBimbette

การทดลอง ดึง พลังงานไฟฟ้าจากฟ้าผ่า มาชาร์จโทรศัพท์

มาดูพัฒนาการทดลอง ดึง พลังงานไฟฟ้าจากฟ้าผ่า มาชาร์จโทรศัพท์ ไม่ถึง สิบวิ!

การผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีการชาร์จไร้สายได้ก้าวไปอีกขั้น ด้วยการนำพลังงานไฟฟ้าที่มีอยู่ตามธรรมชาติอย่าง “ฟ้าผ่า” มาใช้ชาร์จโทรศัพท์ โดยมหาวิทยาลัย Southampton ทดลองดึงพลังงานไฟฟ้าจากฟ้าผ่า (จำลอง) ที่มีค่าโวลต์สูงหลักแสนโวลต์มาใช้ชาร์จได้สำเร็จ

แหล่งที่มาข้อมูล สมาคมผู้รับผิดชอบ ด้านพลังงาน https://www.facebook.com/preclubnews

การรดน้ำต้นไม้ที่ถูกวิธีและประหยัดน้ำ

31785190

• บ้านที่ร่มรื่นน่าอยู่เขียวขจีไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด คือความภูมิใจที่เราจะได้เป็นผู้ปลูกและดูแลอย่างดีด้วยตัวเราเอง ต้นไม้แต่ละชนิดต้องการการดูแลที่แตกต่างกันเราจึงควรที่จะศึกษานิสัยของต้นไม้แต่ละชนิดก่อนนำมาปลูก
• พยายามจัดสวนให้เป็นธรรมชาติ ปลูกพืชพื้นเมือง ไม่ควรปลูกเฉพาะหญ้าเต็มทั้งสนามเพราะจะเปลืองน้ำมาก
• ไม่เผาใบไม้แห้งหรือเศษขยะควรใช้วิธีขุดหลุมฝังเพื่อให้เกิดการย่อยสลาย โดยขบวนการทางธรรมชาติซึ่งเป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้ดินอีกด้วย

การรดน้ำต้นไม้ที่ถูกวิธีและประหยัดน้ำ
1. รดน้ำเฉพาะตรงโคนต้นแทนที่จะรดใบให้ชุ่มเพื่อให้น้ำไปถึงระดับรากได้
2. ควรรดน้ำวันละครั้งเป็นอย่างน้อยในตอนเช้าหรือตอนเย็นโดยปล่อยให้ใบแห้งก่อนค่ำ เพื่อป้องกันการเกิดโรคในขณะที่ใบพืชชื้น แต่ในฤดูร้อนควรรดน้ำ 2 ครั้ง เช้า-เย็น การรดน้ำต้นไม้ในตอนกลางวัน จะสิ้นเปลืองน้ำมากเพราะน้ำจะระเหยไปกับไอแดดได้เร็วกว่า 4-8 เท่าตัว
ช่วงหน้าแล้งไม่ต้องสิ้นเปลืองน้ำไปกับหญ้าที่กำลังเหลือง เพราะเป็นช่วงที่ธรรมชาติต้องเป็นเช่นนั้นเมื่อถึงฤดูฝนหญ้าก็จะกลับเขียวขึ้นมาเองโดยไม่ต้องเปลืองน้ำ
3. ใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมักบำรุงต้นไม้แทนการใช้ปุ๋ยเคมี
4. กำจัดวัชพืชในสนามหญ้าด้วยการขุดออกหรือถอนทิ้งแทนการใช้ยาปราบวัชพืช
ปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ในบ้านทดแทนความรู้สึกผูกพันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ต้นไม้แต่ละต้นให้ความร่มรื่น ใบไม้แต่ละใบช่วยป้องกันฝุ่นละออง ช่วยกรองเสียงดังจากภายนอกเป็นที่อยู่อาศัยของนกและสามารถปลูกเป็นรั้วบ้านช่วยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้สวยงาม

ขอขอบคุณสาระดีๆ จาก : https://sites.google.com/site/rakkhxmphiwtexrrakslok/about-us